Categories
Nekategorizirano

Medičarstvo

Eva Vuković

Slika 1: Krašenje lectovega srca, Radovljica

UVOD

Medičarstvo je izdelovanje in prodaja izdelkov iz okrašenega medenega testa. Obrt se imenuje tudi lectarstvo in označuje mlajšo razvojno fazo te obrti. To je poltrajno pecivo v obliki ploščic ali figuralnih, ornamentalnih ali predmetnih podobnjakov. Oblikovano je v lesenih ali pločevinastih modelih lahko pa tudi prostoročno. Narejeno je iz medenega testa, povečini narejenega iz ržene moke, marsikdaj so testu dodane razne začimbe.

RAZPRAVA

POJAVNOST OBRTI

V poznem srednjem veku je bil lect poznan pri družbeni eliti. Sodi med najstarejše obrti v mestih, trgih in na podeželju. Prve Medenjake je leta 992 v Francijo prinesel armenski menih Gregor iz Nikopola, ki je francozke menihe učil peke medenjakov. Kasneje, v 13. stoletju, so jih na Švedsko prinesli nemški priseljenci. Zgodnji viri iz samostana Vadstena pravijo, da so švedske nune pripravljale medenjake za lajšanje prebavnih motenj. Medenjaki so bili pripravljeni v obliki piškotov, okrašenih z belo dekoracijo. Prva prodaja medenjakov je zabeležena v 16. stoletju, ko jih je bilo možno kupiti v samostanih, lekarnah in na mestnih tržnicah. V roku dveh stoletij so bili dostopni na večini tržnic po Evropi. Tudi Slovenci imamo svoj medenjak, ki ga imenujemo lect. Lectarstvo je ena najstarejših obrti pri nas. Peka medenih kruhkov na Slovenskem sega v 19. Stoletje. Nekoč so te lepo krašene medenjake pekli izključno ob najpomembnejših cerkvenih in družinskih praznikih kot slaščico ali kot svatovsko darilo.


Glede na to, da je skoraj nemogoče najti originalen recept za pripravo lect, se tradicionalni družinski recepti starih mojstrov zagotovo razlikujejo. V Radovljici se je leta 1766 odprla delavnica, kjer se ukvarjajo z medičasrtvom in svečarstvom. Tam si lahko v živo ogledamo postopek priprave src, pri katerem gospodinje nosijo tradicionalna oblačila in prepasnike. Trda medena testa iz ržene moke so vtiskali v ročno izdelane modele in dobljene podobnjake pekli ali sušili. Kasneje so začeli lesene modele nadomeščati s pločevinastimi. Narejeni so tako, da so iz razvaljanega testa izrezovali figurice, jih spekli, pobarvali in na koncu okrasili z barvno sladkorno glazuro. Včasih so rdeče barvilo dobili iz rdeče pese, danes pa jo zamenjajo druge alternative in ponekod tudi dodatki. Ko se izdelki posušijo, lahko na njih nalepilijo odtise glav, lističe z ljubezenskimi verzi in ponekod tudi ogledalca. Po različnih virih so za pripravo lect ključni: kostanjev med, moka, sladkor in voda. Medenjaki so načeloma narejeni po tradicionalni recepturi, vendar so po želji strank lahko narejeni tudi iz pirine, moke, suhega sadja, dodajo pa se lahko tudi čokolada, orehi, lešniki, itd.


Slika 2: Lectarska delavnica, Radovljica
POMEN LECTOVIH SRC

Obvezna oblika lecta je srce, ki je obarvano z rdečo barvo in okrašeno z različnimi ornamenti. Po slovenskem izročilu se obarva samo sprednja stran. Medenjaki, ki so odtisnjeni v lesene modele imenujemo loški mali kruhek, saj se pojavljajo predvsem na Škofjeloškem. V začetku se je umetnost izdelave in peke takih kruhkov skupaj z recepti delila po hišah, zaradi česa so si recepture med seboj različne. Dražgoški kruhki so se razvili s prostoročnim oblikovanjem iz medenega testa v obliki srčkov, zvezd in polmesecev. Z njimi so fantje obdarovali svoja dekleta na svete tri kralje, ki je veljal za praznik samskih deklet. Srce, prav tako kot rdeča barva predstavljata simbol ljubezni in strasti. Rumena pentljica simbolizira neskončnost, zelena barva in rožasti ornamenti pa rast in razvoj. Ponekod so na srca polagali tudi ogledalca z namenom, da so se dekleta lahko občudovala v njih. Zaljubljeni so jih dali v dar, kot nadomestilo za sladke besede. Skozi čas so mestni izdelovalci ugotovili, da gredo na sejmih in žegnanjih izvrstno v promet, zato je bil ta izdelek na raznih prireditvah vedno zelo priljubljen. Tudi danes je lectovo srce redna ponudba na sejmih in tudi kot prijeten turistični spominek iz Slovenije.

Slika 3: Srca kot turistični spominek

ZAKLJUČEK

Medičarstvo je eno izmed najstarejših obrti na ozemlju Slovenije, zato spoštujem ljudi, ki se še ukvarjajo s tem po starih receptih in načinih peke, ter si prizadevajo ohraniti stare družinske običaje. Naj ta posel raste in se razvija z odkrivanjem novih metod in receptov, ampak naj ne izgubi originalne ideje.

ENGLISH SUMMARY

Gingerbread is the manufacture and sale of products made of decorated honey dough. The first Gingerbreads were brought to France in 992 by the Armenian monk Gregor of Nikopol, who was a French monk. Later in 13th century, some sources say that Swedish nuns prepared gingerbread to relieve indigestion. in the 16th century, when they could be bought in monasteries, pharmacies and town markets. Within two centuries, they were available in most markets across Europe. Baking honey breads in Slovenia dates back to the 19th century. Once upon a time, these beautifully decorated gingerbreads were baked exclusively on the most important church and family holidays as a dessert, but also as a wedding gift. You can make them from: homemade chestnut honey, flour, sugar water and coloured sugar glaze. nowdays they are popular among tourists as a pleasant tourist souvenir from Slovenia.

VIRI

BESEDILNI VIRI

Kačič, Metka. 2019. MEDENJAKI – LECTOVO SRCE. [online]. [citirano; 24.9.]. Dostopno na naslovu: <http://www.dlegende.com/projekti/medenjaki-lectovo-src>

Bogataj, Janez. 2005. MEDIČARSTVO. [ni navedeno]. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Dostopno na naslovu: <http://www.rokodelstvo.si/dejavnost/medicarstvo>

Celec, Jožica. 2017. MEDIČARSTVO IN LETCETARSTVO DRUŽINE CELEC.[online] [ni navedeno]. Ratkovci: SI-9207 Prosenjakovci. Dostopno na naslovu <http://www.medicarstvo.si/izdelki/>

Celec, Gregor. 2013. MEDIČARSTVO CELEC: ZGODOVINA. [online] Murska Sobota [citirano; 8.4.]. Dostopno na naslovu: <http://www.medicarstvo-celec.si/zgodovina/>

Gostilna Lectar. 2009. LECTARSKI MUZEJ ZGODOVINA. [online] [ni navedeno]. Dostopno na naslovu: <http://www.lectar.com/lectar_zgodovina.html>

SLIKOVNI VIRI

Slika 1: KRAŠENJE LECTOVEGA SRCA, RADOVLJICA. [online] [ni navedeno]. Dostopno na naslovu: <https://www.radolca.si/media/SlikeIT/Novice/honeybread_museum_gingerbread_workshop_radovljica_bled_slovenia_r.jpg>

Slika 2: LECTARSKA DELAVNICA. [online] [ni navedeno]. Dostopno na naslovu: <https://www.radolca.si/media/SlikeIT/Novice/1713_file.png>

Slika 3: RRA Koroška. 2021. MEDIČARSTVO IN SVEČARSTVO PREGER 1757. [online]. [ni navedeno]. Dostopno na naslovu: <https://www.koroska.si/Portals/1/easygalleryimages/1/10/srce_lect_perger_koroska.jpg>